Monday, April 7, 2014

கொசு உள்ளான் My book "DIARY ON THE NESTING BEHAVIOUR OF INDIAN BIRDS" available in ON LINE http://www.marymartin.com/web/selectedIndex?mEntry=140646 -


                                         
Winter visitor

Little Stint (Calidris minuta)                                              Migrant watch
            
     இந்த சின்னஞ்சிறிய பறவைகள் வடகிழக்கு, மற்றும் சைபிரியாவிலிருந்து வருவது ஆச்சர்யத்தை வரவழைக்கிறது. 2கிலோ கூடஇருக்குமா என எண்ணவைக்கும் கோழிக்குஞ்சு போன்ற பறவை 3000 மைல்களுக்கு மேல் பறந்து என்னை பார்க்க வருவது மேலும் அதிசயம். என்னை என்றால் எமது சூலூர் குளத்துக்கு வந்து, மற்ற வேடர்(Waders)களோடு கரையோரம் சிறு பூச்சி, சிப்பிப்பூச்சி,நத்தை போன்றவற்றை தேடித்தேடி, ஓடி உண்ணுவது அழகு. ஞாயிறுப்பொழுது காலை, ஒரு முதுவேனிலில் குளத்துக்கு நடந்து, தெற்குப்புற வழியில் எனது வனப்பு காதலியான குளத்தை அணுகினேன்.
            மேற்குப்புறம் அமர்ந்து தொலை நோக்கியில் பார்த்துக்கொண்டிருந்போது ஒரு மாயக்கம்பளம் மேற்கிலிருந்து மிதந்தும் வேகமாகவும் வந்தது. நீர் சூழ்ந்த சிறு திட்டில் ஒவ்வொன்றாக அமர, நான் கண்கொட்டாமல் பார்த்திருந்தேன். உலகில் நானும் கொசு உள்ளான்கள் மட்டுமே இருந்தோம். அந்த நிமிஷம் நழுவியது எதுவும் இவனுக்குத்தெரியவில்லை. இந்தக்குழுவில் 50 பறவையாவது இருக்கும். ஓடியும், நின்றும், அலகை நீரில் மூழ்கடித்தும் காலை வேளை உணவை எடுப்பது  கண்சிமிட்ட முடியாத கனவுக்காட்சி. என்னே! சுறுசுறுப்பு!
முதுகு தீற்றலான மரநிறம், வயிறு வெள்ளை, கால்களும், அலகும் கருப்பு.அலகு ஒரு அங்குலத்தில் நேர். தொந்தரவுக்கு ஆளானால், ஒருசேர, ஒருமித்தும், கட்டுக்குலையாமல் பறப்பதும், அப்படிப் பறக்கும் போது வெண்வயிறு கதிரவனின் கிரணங்களில் பளீரிடுவது பெண் வெள்ளை இடை போல கிரக்கமான சங்கதி. இவை சிறியவையாக இருப்பதால், பெரிக்ரன் ஃபால்கன் (Peregrine Falcon)போன்ற கழுகுகளுக்கு இரையாவது பரிதாபம். எதிரியைப்பார்க்கின் உடனே மனோவேகத்தில் பறக்குமிவை சதுப்பு நிலத்தில் தரைக்கூடுகளை இடுவது சைபிரியாவில் தான். மேலும் இவை பறக்கையில் கூர் இறக்கைகளில் வெள்ளை நிற லேசான கோட்டினைக் காணலாம். சலிம் அலியின் திறமையான ஆங்கில புலமையில் குழுப்பறக்கும் விதத்தை எப்படி வருணிக்கிறார்.ரசியுங்கள்! ‘When disturbed, the birds fly off swiftly all together in an orderly compact mass, their white undersides flashing in the sun from time to time as they turn and twist in unison”

            ஒரு நன்கு வளர்ந்த பறவையை Alma-Ata region, USSR பிடித்து, 9.8.1977 –ல் வளையமிட்டுப்பறக்கவிட்டதில், அதை 25.8.1990 –ல் தமிழ் நாடு கோடியக்கரையில் பிடித்துள்ளனர். அதாவது 13 வருஷம் 16 நாட்களுக்குப்பின்…. சைபீரியாவிலிருந்து, தமிழ்நாடு வருகை தர இவ்வளவு நாட்கள் ஆகியிருக்காது. நமக்கு கிடைத்தது அப்போது தான்…….

No comments:

Post a Comment